Gemeente info

De boodschap van de Bijbel staat centraal in ons gemeentelijk leven.

De zondagse erediensten vormen het kloppende hart van de gemeente. Daarnaast zijn er ook allerlei kleinere verbanden waarin we op andere dagen samenkomen.

Enkele voorbeelden:

Catechisatie, om de jongeren van de gemeente onderwijs te geven in het lezen en verstaan van de Heilige Schrift, kennis van het belijden van de kerk en de hoofdzaken van het Christelijk geloof. Catechisatie is altijd een belangrijk onderdeel van het gemeentewerk, om met de jeugd van de gemeente stil te staan bij de vraag wat God concreet van ons vraagt om als christen te leven in deze wereld, en onze jeugd de weg naar Christus te wijzen. Er is een verdeling in twee groepen die op leeftijd zijn samengesteld, 12+ en 16+ .

Bijbelkring, om te spreken over het Woord van God, en het daaruit voortgekomen belijden van de kerk der reformatie. Een predikant verzorgt een inleiding over een Bijbelgedeelte of een theologisch onderwerp. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen aan de inleider en met elkaar van gedachten te wisselen over het behandelde onderwerp.

Jeugdclubs, om na te denken en te praten over belangrijke levensvragen. De Heere Jezus heeft gezegd: 'Laat de kinderen tot Mij komen'. En daarmee hebben wij de Bijbelse opdracht om onze kinderen al jong vertrouwd te maken met de Bijbel en te vertellen over de Heere Jezus. Enthousiaste clubleiding van onze gemeente zorgt er steeds voor dat de jongens en meisjes samen een fijne avond hebben. Er zijn diverse actieve jeugdclubs, waar het erg gezellig is op zo'n avond. Kinderclub 'de Rank' (4 tot 12 jaar), met Bijbelvertelling, samen zingen, knutselen en spelletjes.
Tienerclub 'de Vuurkolom' (12 tot 16 jaar), waar met elkaar gepraat wordt over allerlei Bijbelse en actuele onderwerpen, en na de pauze is er met elkaar een ontspannende activiteit, zoals een quiz of gezelschapsspel. Om het jaar gaan de tieners met elkaar op kamp. Zingen, Bijbelstudie, sporten, dropping, wandelingen en gezelligheid zijn dan de ingredienten.
Jeugdvereniging 'Stephanos' (vanaf 16 jaar) komt op zondagavond bij elkaar, waarbij jongeren elkaar ontmoeten en in gesprek gaan vanuit Gods Woord. Daarnaast zijn er ontspannende activiteiten om de onderlinge band te versterken.

Jongvolwassenenkring, (20 tot 35 jaar) komt in het winterseizoen eens per maand bijeen, waarbij Bijbelstudie centraal staat, na een inleiding door een van de leden worden er gesprekken gevoerd wat het Bijbelgedeelte betekent en wat het in de concrete situatie waarin wij leven te zeggen heeft.

Vrouwenvereniging. Vrouwenvereniging 'Ruth' is gericht op vorming en toerusting waarbij een Bijbelstudie behandeld wordt uit een van de studieboekjes van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond, waarna met elkaar in groepjes en daarna plenair enkele vragen besproken worden.

Ouderenwerk, waarbij de ouderencommissie regelmatig de ouderen en alleenstaanden in onze gemeente bezoekt. Voor onderling contact wordt geregeld een oudermiddag georganiseerd, waarbij een predikant een inleiding verzorgd, of een gast aanwezig is die een boeiend onderwerp verzorgt, afgesloten met een gemeenschappelijke maaltijd.

Zendings- en evangelisatie commissie heeft als taak om zending (wereldwijd) en evangelisatie (naasten om ons heen) onder de aandacht te brengen en te stimuleren. De boodschap van de Bijbel is zo belangrijk dat ieder die mag, en eigenlijk moet horen.