Bouwfonds

We zijn dankbaar dat we op het ogenblik gebruik mogen maken van de Rehobothschool. Maar het verlangen is groot naar een eigen onderkomen. Daarom is het Bouwfonds opgericht: om te sparen voor een kerkgebouw waar de gemeente op zondag en doordeweeks samen kan komen. Om ons te steunen kunt u een gift overmaken op bankrekening NL31 RABO 0102 5377 12 (t.n.v. HHG Barendrecht, met omschrijving 'gift Bouwfonds'). Samen te bouwen aan Zijn kerk dat mogen we als een opdracht zien en als zegen ervaren. Hopend en biddend of de Heere ons wil helpen, en ruimte wil maken in Barendrecht voor Zijn huis. In het vertrouwen dat de HEERE, ook wat een eigen kerkgebouw betreft, voortgaat met Zijn wonderlijke leiding zoals we het de afgelopen jaren mochten ervaren.

activiteitencommissie

Een aantal vrijwilligers vormen de activiteitencommissie die regelmatig actie voeren ten bate van het Bouwfonds. Zo wordt er om het jaar een najaarsmarkt in september georganiseerd. Gemeenteleden kunnen thuis, in een speciaal uitgedeeld spaarvarken, sparen voor het Bouwfonds. Een paar keer in het jaar wordt dit opgespaarde geld verzameld en overgemaakt naar het Bouwfonds. Tussendoor worden nog kleine acties georganiseerd en zijn er gemeenteleden die van uit huis ook ten bate van het Bouwfonds creatief bezig zijn